animated-nepal-flag-image-0007

Welcome to the official website of Rangeli Municipality

घरटहरा हटाउने सम्वन्धमा पुन : ताकेता गरिएको ।

Supporting Documents: