Welcome to the official website of Rangeli Municipality

घर टहराहरु हटाउनका लागि शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा ।

                                    बिषयः  शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा ।

श्री सशस्त्र प्रहरी बेशक्याम

श्री इलाका प्रहरी कार्यलय  

रंगेली , मोरंग ।

       

     प्रस्तुत बिषयमा यस नगरपालिकाको नगर सभा बाट रंगेली नगरपालिका भित्रका सडकहरु बिस्तार गरी सडकको स्तर उन्नति गर्ने निर्यण भएको र सोहि बमोजिन नगर पालिकाले बिभिन्न सडकहरु बिस्तार गरिरहेकोमा रंगेली न.पा वडा नं ७ तेतरी टोल जाने सडकमा पनि व्यक्तिगत तथा सामुहिकरुपमा टोलबासीहरुलाई पटक पटक जानकारी गराउदा पनि आफ्नो घर टहराहरु हटाउन केहि वक्तिहरुले नटेरेको र बिकास निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याएको हुदा सो टोलमा मिति २०७५/२/२८ गते बिहान ७ बजे देखि डोजर लगाई सडक आस पासका टहरा घर भत्काई सडक निर्माण कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने भएकोले आवश्यक सुरक्षा व्यस्थाका लागि सुरक्षा टोलि खटाइ सहयोग पुर्याई दिनहुन् अनुरोध छ ।      

बोधार्थ

इलाका प्रशासन कार्यालय

रंगेली ।