Welcome to the official website of Rangeli Municipality

रंगेली नगरपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि मस्यौदा २०७५