Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).


रंगेली नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ !

रंगेली नगरपालिका स्वागत छ

रंगेली न.पा.मा हार्दिक स्वागत छ |