Welcome to the official website of Rangeli Municipality

News and Notices

प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

मिति: २०७५।०२।३०
श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, 
 रंगेली नगरपालिका

                    विषय : प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

घर टहराहरु हटाउनका लागि शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा ।

                                    बिषयः  शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा ।

श्री सशस्त्र प्रहरी बेशक्याम

श्री इलाका प्रहरी कार्यलय  

रंगेली , मोरंग ।

       

नि-शुल्क तालिम !!! नि-शुल्क तालिम !!! नि-शुल्क तालिम !!!

यस रंगेली नगरपालिका नगरकार्यपलिकको लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत शिपमुलक तालिमहरु संचालन हुने भएकाले , योग्यता पुगेका नगरवासीहरु आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नहुन्का लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ .

Pages