रंगेली जिल्ला अस्पताल

Latitude: 
26.46557032
Longitude: 
87.49049251