रंगेली नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा समपन्न

 

 

Supporting Documents: