कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
सुरेन्द्र थापा मगर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत suyam9581@gmail.com 9852068111
गुरु दाहाल लेखा अधिकृत लेखा guruac2054@gmail.com 9852047690
कृष्ण प्रसाद भट्टराई शाखा अधिकृत योजना suyam9581@gmail.com 9811099909
श्यामसुन्दर सिंह इन्जिनियर योजना 9843796200
र्इ.संजय गुप्ता रौनियार सूचना अधिकारी ito.rangelimun@gmail.com 9814344171
कृप राज जोशी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा joshikriparaj@yahoo.com 9852052273
जय प्रकाश मण्डल प्राबिधिक (सहायक पाचौ ) योजना तथा प्राविधिक 9842204892
सुधिर चाैधरी खरिदार राजश्व र प्रशासन शाखा 9842067613
दिनेश माझी सव. ओभरसियर योजना तथा प्राविधिक 9842889545
जय नारायण यादव सव. ओभरसियर प्रवाधिक 9812903673
निरन्जन दास प्राबिधिक (सहायक पाचौ ) प्राविधिक 9842137151
पशुपति लाल दास खरिदार सामाजिक विकास शाखा तथा वडा सचिव 9842189023
राम शोभा दास चौधरी साहयक कम्प्युटर अपरेटर 9804016165
विपिका सत्याल साहयक कम्प्युटर अपरेटर योजना तथा प्राविधिक bepika.satyal@gmail.com 9844299700
सन्तोष राय अमिन योजना तथा प्राविधिक 9815301742 9815301742
विरेन्द्र नारायण मण्डल मुखिया जिन्सी शाखा 9842226799
धर्मेन्द्र कुमार मंडल कार्यालय सहयोगी नगर प्रमुख सचिवालय 9842434789
सत्य नारायण मण्डल मुखिया सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापन 9842249962
चंदन मण्डल कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9807307649
लिला कान्त साहु खरिदार खानेपानि सरसफाई 9842060707
रबिन मण्डल कार्यालय सहयोगी योजना तथा प्राविधिक 9815371076
सिता मण्डल कार्यालय सहयोगी 9824363892