Welcome to the official website of Rangeli Municipality

कोरोना भाईरस COVID-19 सम्बन्धित अध्यावधिक विवरण मितिः २०७७ भाद्र ८