सूचना तथा समाचार

प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

मिति: २०७५।०२।३०
श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, 
 रंगेली नगरपालिका

                    विषय : प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

घर टहराहरु हटाउनका लागि शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा ।

                                    बिषयः  शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा ।

श्री सशस्त्र प्रहरी बेशक्याम

श्री इलाका प्रहरी कार्यलय  

रंगेली , मोरंग ।