Welcome to the official website of Rangeli Municipality

वडा नं. ७

 

वडा कार्यलय रहेको स्थान   क्षेत्रफल  जनसंख्या   घर संख्या     साविकको वडा  
रंगेली ३.३८ वर्ग कि.मि           ७०५४ ११८९ रंगेली (१,५)

             जनप्रतिनिधि सम्पर्क नम्बर

 

सि.नं नाम थर पद सम्पर्क नं कैफयत
राम चन्द्र मंडल वडा अध्यक्ष ९८१४३०८४६५ कार्यपालिका सदस्य
जनार्दन प्रसाद साह हलुवाई  वडा सदस्य ९८११०४६७१५  
उमेश कुमार मंडल  वडा सदस्य ९८१९०४१८४५  
उर्मीला देवी मंडल महिला सदस्य ९८००९३१६५०  
रुपा विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य ९८२४३३२८८१  

 

Undefined