Welcome to the official website of Rangeli Municipality

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
सुरेन्द्र थापा मगर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत suyam9581@gmail.com ९८५२०६८१११
श्यामसुन्दर सिंह इन्जिनियर योजना 9843796200
जय प्रकाश मण्डल उप– प्रधानपञ्च योजना तथा प्राविधिक 9842204892
कृप राज जोशी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा joshikriparaj@yahoo.com 9852052273
पशुपति लाल दास खरिदार सामाजिक विकास शाखा तथा वडा सचिव 9842189023
शर्मिला कुमारी ठाकुर खरिदार वडा सचिव 9842434789
सत्य नारायण मण्डल खरिदार प्रशासन 9842249962
विरेन्द्र नारायण मण्डल खरिदार जिन्सी शाखा 9842226799
देव कुमार चाैधरी खरिदार राजश्व शाखा 9842067613
धर्मेन्द्र मण्डल खरिदार प्रशासन 9804350280
विपिका सत्याल खरिदार प्रशासन bepika.satyal@gmail.com 9844299700
कृष्ण प्रसाद उपाध्याय खरिदार प्रशासन 9842434248
कमलेश मण्डल खरिदार प्रशासन 9805378405
प्रेम कुमार शर्मा खरिदार प्रशासन 9819367899
रविन कुमार मण्डल अमिन प्राविधिक
र्इ.संजय गुप्ता रौनियार सूचना अधिकारी ito.rangelimun@gmail.com ९८१४३४४१७१