एकिकृत सम्पती कर अभिमुखिकरण कार्यक्रम सफलता पुर्वक सम्पन्न गरियो ।