FAQs Complain Problems

Blogs

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना

सूचना
Form 1
Form 2

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवेदन तथा रोजगारीमा सम्लगन हुनका लागि आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।