FAQs Complain Problems

Blogs

सम्पर्क

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नम्वरका लागि यहाँ Click गर्नुहोस ।

कर्मचारीहरुको सम्पर्क नम्वरका लागि यहाँ Click गर्नुहोस ।

सम्पर्क फोन: +977-021 580674

दमकल सम्पर्क नं: 9802777602, 9842073881, 9842245666

ऐम्बुलेन्स चालक नं.: 9820700010, 9810056834

शव वाहन चालक नं: 9820708847

QR Code खोप कार्ड बनाउने कर्मचारी नं : 9827032744

Fax number: +977-021 580677

Facebook Page : www.facebook.com/rangelimun/

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !