Welcome to the official website of Rangeli Municipality

अवकास प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोम प्रसाद सुवेदी को बिदाई तथा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज कार्की को स्वागत कार्यक्रम