Welcome to the official website of Rangeli Municipality

आर्थिक ऐन निर्माण सम्बन्धि विस्तृत छलफल