Welcome to the official website of Rangeli Municipality

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।