Welcome to the official website of Rangeli Municipality

दैनिक खाधन्न समाग्री वितरणका लागि राहत प्याकेज