Welcome to the official website of Rangeli Municipality

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना