Welcome to the official website of Rangeli Municipality

प्राविधिक सहायक पदको स्वीकृत नामावली र परिक्षा कार्यक्रमको सूचना ।

Supporting Documents: