Welcome to the official website of Rangeli Municipality

राजश्व जम्मा गर्ने नयाँ खाता सम्बन्धमा ।

राजश्व जम्मा गर्ने नयाँ खाता सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: