Welcome to the official website of Rangeli Municipality

वडा नं. २

वडा कार्यलय रहेको स्थान:दौलतपुर

क्षेत्रफल:२२.१२ वर्ग कि.मि 

जनसंख्या:७६९६

घर संख्या: १७२९

साविकको वडा:बवियाविर्ता ( ३ र ४ )

             

Undefined
Population: 
7696
Ward Contact Number: 
9860504084