FAQs Complain Problems

Scrolling News

वडा नं. २

वडा कार्यलय रहेको स्थान:दौलतपुर

क्षेत्रफल:२२.१२ वर्ग कि.मि 

जनसंख्या:७६९६

घर संख्या: १७२९

साविकको वडा:बवियाविर्ता ( ३ र ४ )

             

Undefined
Population: 
7696
Ward Contact Number: 
9842447560 वडा सचिव । विनोद श्रेष्ठ
Weight: 
-20