Welcome to the official website of Rangeli Municipality

विधुतीय सामान सप्लाई सम्वन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

विधुतीय सामान सप्लाई सम्वन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना