Welcome to the official website of Rangeli Municipality

सेवा बन्द गरिएको सम्बन्धमा ।