FAQs Complain Problems

Scrolling News

News and Notices

खेलकुद प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

खेलकुद प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

         प्रथमपटक प्रकाशित मिति : २०७६/०६/८

तेस्रो नगरसभा सम्पन्न

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ७५ करोड ५६ लाख २१ हजार ४ सय २० रुपैयाँको अनुमानित बजेट पारित गरि नगर सभा सम्पन्न गरियो ।

Pages