FAQs Complain Problems

Scrolling News

News and Notices

Online कक्षा सञ्चालन सम्वन्धमा ।

Online कक्षा सञ्चालन सम्वन्धमा ।

विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने संघ संस्थाहरु

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिदै गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको पूर्व तयारी स्वरुप रंगेली नगरपालिका अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने संघ संस्थाहरु :
१) रंगेली प्याबसन रु. १,०५,०००।–
२) श्री महर्षि मेही कृषि सहकारी रु. १११००।–

सहयोगका लागि खाता नः 0601601150257078

कोरोना(COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपत्त व्यवस्थापन

सहयोगका लागि खाता नः 0601601150257078

 

रंगेली नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

 

कृषि विकास बैंक, विराटनगर शाखा

Pages