नामावली तथा परीक्षा तालिका प्रकाशन । रंगेली अस्पताल