रंगेली अस्पताल। करार पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना