Welcome to the official website of Rangeli Municipality

वडा नं. १

वडा कार्यलय रहेको स्थान:बवियाविर्ता  

क्षेत्रफल:१७.३ वर्ग कि.मि

जनसंख्या:६९३०

घर संख्या:१५४९

साविकको वडा:बवियाविर्ता ( १,२,५-९ ) 

 

           

     

Undefined
Population: 
6930
Ward Contact Number: 
+977-9800931828