सूचना तथा समाचार

तेस्रो नगरसभा सम्पन्न

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ७५ करोड ५६ लाख २१ हजार ४ सय २० रुपैयाँको अनुमानित बजेट पारित गरि नगर सभा सम्पन्न गरियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना

सूचना
Form 1
Form 2

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवेदन तथा रोजगारीमा सम्लगन हुनका लागि आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । 

Pages