सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने संघ संस्थाहरु

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिदै गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको पूर्व तयारी स्वरुप रंगेली नगरपालिका अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने संघ संस्थाहरु :
१) रंगेली प्याबसन रु. १,०५,०००।–
२) श्री महर्षि मेही कृषि सहकारी रु. १११००।–

Pages