सूचना तथा समाचार

विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने संघ संस्थाहरु

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिदै गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको पूर्व तयारी स्वरुप रंगेली नगरपालिका अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने संघ संस्थाहरु :
१) रंगेली प्याबसन रु. १,०५,०००।–
२) श्री महर्षि मेही कृषि सहकारी रु. १११००।–

सहयोगका लागि खाता नः 0601601150257078

कोरोना(COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपत्त व्यवस्थापन

सहयोगका लागि खाता नः 0601601150257078

 

रंगेली नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

 

कृषि विकास बैंक, विराटनगर शाखा

Pages